BRAIN spol. s r.o.

 

je ryze česká společnost, která byla založena v roce 1993 jako stavební firma zabývající se dodávkami stavebních prací. Vedení společnosti tvoří již od počátku autorizovaní inženýři a technici pro obor pozemní stavby, s mnohaletou praxí v oboru včetně prací pro zahraniční zákazníky. Společnost je v současné době zaměřena na komplexní realizaci investičních záměrů i na dílčí úseky z této realizace. V OBLASTI ARCHITEKTONICKÉ, INŽENÝRSKÉ A TECHNICKÉ: · zpracování ekonomických studií záměrů · zpracování architektonických studií záměrů ·  zpracování dalších stupňů projektové dokumentace · projednání záměrů a dokumentace s příslušnými úřady a dotčenými orgány v řízeních · přípravu a provedení výběrových řízení včetně vyhodnocení a výběru  dodavatele ·  pilotáž staveb včetně kontroly plnění smluvních ustanovení v oblasti  termínů, kvality a ekonomiky ·  organizace přejímacích a kolaudačních řízení · V OBLASTI VÝROBNÍ: ·  provedení komplexních stavebních prací formou dodávek na klíč i formou  subdodávek  · disponujeme vlastní technickou a personální kapacitou pro práce hlavní stavební výroby · pro zajištění specializovaných subdodávek a řemesel využíváme  vyzkoušené subdodavatelské specializované firmy  Zajišťujeme speciální potápěčské práce a práce pod vodou včetně pořizování VIDEO a FOTO dokumentace · více viz "SPECIALIZACE''. Výběr ze staveb, na jejichž realizaci se společnost BRAIN podílela naleznete v sekci ''REFERENCE

SPOLEČNOST BRAIN MÁ ZAVEDEN A VYUŽÍVÁ KOMPLEXNÍ SYSTÉM MANAGEMENTU KVALITY PODLE ČSN EN  ISO 9001:2009, SYSTÉM ENVIRONMENTÁLNÍHO MANAGEMENTU PODLE ČSN EN  14001:2005 A SYSTÉM MANAGEMENTU BEZPEČNOSTI A OCHRANY ZDRAVÍ PŘI PRÁCI PODLE ČSN EN 18001:2008.

''POLITIKA SKEB''

SYSTÉMY      KVALITY ČSN EN ISO 9001:2009        ENVI ČSN EN ISO 14001:2005    ◙    BOZP ČSN OHSAS 18001:2008

Spacializace                Reference        Statenice         Specializace         Spacializace        Spacializace